बारेमा

प्रमाणीकरण

CE

हसङले ISO9001 प्रमाणीकरण, SGS, TUV प्रमाणीकरण प्राप्त गरेको छ।

मेसिनका लागि हसङले ३० भन्दा बढी पेटेन्ट र सीई प्रमाणीकरण प्राप्त गरिसकेको छ।