समाचार

गोल्ड बार मिन्टिङ लाइन

गोल्ड बार मिन्टिङ लाइन

  • मिन्टेड सुनको बारहरू कसरी बनाइन्छ?

    मिन्टेड सुनको बारहरू कसरी बनाइन्छ?

    मिन्टेड गोल्ड बारहरू मिन्टेड गोल्ड बारहरू सामान्यतया कास्ट सुनको बारहरूबाट बनाइन्छ जुन एक समान मोटाईमा घुमाइएको हुन्छ।व्यापक संक्षेपमा, रोल्ड कास्ट बारहरूलाई आवश्यक वजन र खाली ठाउँहरू सिर्जना गर्न डाइको साथ मुक्का लगाइन्छ र...
    थप पढ्नुहोस्